Uslovi korišćenja i politika privatnosti

Uslovi korišćenja sajta

Pristupanjem ovom sajtu prihvatate dole navedene uslove.
Vaš pristup i korišćenje sajta www.drustvoproceniteljasrbije.rs podleže sledećim uslovima korišćenja kao i svim važećim zakonima. Ako se sa njima ne slažete ili ih ne prihvatate u potpunosti, molimo Vas da napustite sajt. Pristupom, pretraživanjem i/ili upotrebom ovog Web sajta potvrđujete da ste pročitali i razumeli ove uslove i saglasni ste da se njima obavežete i postupate u skladu sa svim važećim zakonima i propisima.

Sajt i njegov celokupan sadržaj vlasništvo su Društva Procenitelja Srbije, pri čemu su sva prava zadržana, osim u slučaju da je naznačeno drugačije. Sadržaj sajta se ne sme distribuirati, modifikovati, prikazivati-reprodukovati, prodavati, kopirati ili na bilo koji drugi način upotrebljavati i činiti dostupnim trećim licima bez pismene saglasnosti Udruženja procenitelja “Društva Procenitelja Srbije”.
 Zabranjeno je svako lažno predstavljanje i objavljivanje netačnih podataka u vezi sa sajtom ili osobama vezanim za isti.

Zadržavamo pravo da bez prethodnog obaveštavanja vršimo izmene i dopune ovih uslova korišćenja.

 

Linkovi ka internet sajtovima trećih lica

Internet sajt Društva Procenitelja Srbije može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Društvu Procenitelja Srbije. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi vam pružili što više informacija. Društvo Procenitelja Srbije ne kontroliše i nije odgovorno za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Društvo Procenitelja Srbije ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti Društva Procenitelja Srbije.

 

Politika privatnosti

Svi Vaši lični podaci (ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa) biće upotrebljeni u skladu sa zaštitom ličnih podataka (Zakon o zaštiti podataka ličnosti, “Sl. glasnik RS”, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012).

 

Cookies (kolačići)

Cookies (kolačići) su mali tekstualni dokumenti koji se nalaze na hard disku korisnika internet sajta Društva Procenitelja Srbije i sadrže informacije o poseti. Kako bi posetioci internet sajta Društva Procenitelja Srbije mogli da pristupe svim sadržajima, neophodno je da u svom internet pretraživaču (browser-u) uključe prijem cookies (kolačića) sa internet sajta Društva Procenitelja Srbije.

 

Izjava o odricanju od odgovornosti

Udruženje procenitelja “Društvo Procenitelja Srbije” čini napore da sadržaj ovog Web sajta bude ažuran, tačan i kompletan, međutim, ne možemo u potpunosti isključiti mogućnost pojave grešaka, tj. ovaj sajt može eventualno sadržati tehničke neispravnosti ili tipografske greške, Udruženje procenitelja “Društvo Procenitelja Srbije” se odriče odgovornosti za tačnost i kompletnost materijala predstavljenog na ovom sajtu i neće snositi odgovornost za gubitak ili štetu prema trećim licima nastalu upotrebom sadržaja preuzetih sa ovog Web sajta.