O društvu

O ideji osnivanja DPS-a

Početak tranzicije profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti, od sporadičnog angažmana za potrebe sudskih sporova do permanentne tržišne potrebe, otpočeo je uspostavljanjem berzanskog tržišta kapitala, a intenzivirao se ulaskom banaka i drugih finansijskih institucija sa nedomicilnim kapitalom. Edukacija tržišta ubrzo je otpočela neformalnim kanalima kroz rad međunarodnih proceniteljskih kuća, koje su uvele međunarodne standarde procene, kao i inostrana iskustva dobre prakse, čime su se pozicionirale kao etalon kvaliteta i primer koji su počeli da slede lokalni procenitelji.

 

Rapidni rast profesije neminovno je vodio potrebi njenog zakonodavnog uređenja u cilju zaštite sve šireg kruga korisnika usluga procenitelja, a takođe i potrebi profesije da se samouredi i time oformi baza za kontinuirano unapređenje prakse. Društvo procenitelja Srbije je upravo i osnovano sa tom idejom, sa idejom da se akumulirana pojedinačna iskustva rada na procenama vrednosti objedine u zajedničku platformu, koja bi predstavljala kako bazu za kontinuirano profesionalno usavršavanje postojećih procenitelja, tako i odgovorila na potrebu za kvalitetnom edukacijom novih kadrova.

Pridružite nam se zbog:

• Profesionalnog pristupa i kvalitetne edukacije od strane procenitelja sa internacionalnim i lokalnim licencama, koji su svoje znanje i iskustvo gradili pod okriljem internacionalnih kompanija, svetskih lidera iz oblasti procene vrednosti •

• Kvalitetnih saveta i razvijene metodologije u izradi procena vrednosti takozvanih „alternative investments“, odnosno specifičnih tipova nepokretnosti •

• Zaštite vaših interesa kao profesionalnih procenitelja, zaštite interesa vaših klijenata i kompanija •

• Toga što je jedini cilj i merilo uspeha Društva procenitelja Srbije broj članova / generacija kojima smo omogućili da o profesiji uče na osnovu primera „najbolje prakse“ koja je prepoznata od svih vodećih banaka u Republici Srbiji, mnoštva zadovoljnih klijenata, regulatornih tela i šire društvene zajednice •