RICS SEE Real Estate Conference – prijave u toku!

RICS SEE Real Estate Conference – prijave u toku!

 

 

Renomirani RICS u saradnji sa vodećom međunarodnom kompanijom CBRE SEE i afirmisanim Društvom procenitelja Srbije organizuje jedinstvenu Real Estate konferenciju u Beogradu, pokrivajući regionalne teme u oblasti nekretnina.

Konferencija ulazi u program kontinuiranog profesionalnog usavršavanja za 2019.godinu.

Napomena:
Budući da je ovo prva konferencija od planirane dve u toku ove godine, članovi RICS-a će za prisustvo na obe dobiti 14 poena za potrebe RICS licence, dok će licencirani procenitelji nepokretnosti prisustvom na prvoj za potrebe državne licence ostvariti 8 CPD poena (u skladu sa utvrđenim pravilima gde 1 CPD poen traje 45 minuta).

Kotizacija za RICS članove je 35 eur, a za kolege koji nemaju RICS licencu je 55 eur.
Broj mesta je ograničen.

Za sva dodatna pitanja možete uputiti mail i na marketing@drustvoproceniteljasrbije.rs

Društvo procenitelja Srbije