Kontinuirana edukacija 2019 – prijava za 2 teme

Kontinuirana edukacija 2019 – prijava za 2 teme

Drage kolege,

počela je prijava za 2 teme za Kontinuiranu edukaciju.

Podaci su u nastavku:

Tema: Pregled tržišta modernih poslovnih objekata

Predavač: Petar Jovanović

Datum: 12.03.2019.

Vreme: 17-19h

Mesto: Hotel Argo, Kralja Milana 25, Beograd

Broj cpd poena: 2

Prijavite se najkasnije do: 08.03.2019.godine

Tema: Zakon o planiranju i izgradnji

Predavač: Miloš Gledović

Datum: 19.03.2019.

Vreme: 17-19h

Mesto: Hotel Argo, Kralja Milana 25, Beograd

Broj cpd poena: 2

Prijavite se najkasnije do: 15.03.2019.godine

Molim sve zainteresovane da pošalju prijavu na mail obuka@drustvoproceniteljasrbije.rs do naznačenog roka, da navedu za koju se temu prijavljuju i da pošalju podatke za fakturisanje.

Dobrodošli!

DPS